top of page

BjH-Arkitekter AS er bygget på mange års erfaring fra arkitektyrket og vi kan vise til varierte kategorier prosjekter som :

Næringsbygg med forretninger og kontor, skole, barnehage, sykehjem, omsorgsboliger og andre helserelaterte prosjekter, Vi har spesiell fokus på småhusbebuggelse som eneboliger, rekkehus, fritidsboliger og flermannsboliger samt feltutbygging med småhus eller hytter. Vi tar sikte på å betjene mindre og middels store prosjekter fra idefase til gjennomføring. Et arkitektoppdrag  starter gjerne med en befaring og et kreativt møte. Ta kontakt for en uforpliktende prat på telefon 906 60 482.

Kontoret er lokalisert ved Smidsrødveien 45, Nøtterøy, med Vestfold som vårt primære virkeområde. Vi påtar oss prosjekter i områder fra Larvik til Oslo. Vi kan her komme på befaring etter avtale og gi personlig rådgivning,  men vi har også oppdrag over hele landet gjennom web-basert prosjektering.

 

BjH-Arkitekter AS innehar sentral godkjenning i  kategoriene :

Søker i tiltaksklasse 2

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2

bottom of page