top of page

Vallø Saltverk - video - datamodell

 

Animasjon av antatt bebyggelse basert på et kart datert 1795, samt gammel dokumentasjon av bygninger. Modellen er laget på oppdrag fra Vallø & Omegn Historielag og er tenkt benyttet i pedagogisk og kommersiell sammenheng med foredrag og utstillinger.

 

For mer utførlig informasjon: http://www.vallohistorie.no

bottom of page